Naratívny realizmus a konštruktivizmus

  Informácie o projekte

  Zadávateľ:VEGA
  Číslo projektu:1/0172/11
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2011 - 31. Dec 2013
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
  Spoluriešitelia:Mgr. Juraj Dvorský, PhD.
  Ďalší spoluriešitelia:

  Juraj Šuch, Ivan Jančovič, Juraj Odorčák, Miroslav Přikryl

  Zahraničný projekt:nie

  Cieľom projektu je preskúmať spor medzi naratívnym realizmom a konštruktivizmom. Predmetom analýz budú argumenty v prospech ako aj v neprospech týchto dvoch pozícií, hlavne na pozadí diskusie prebiehajúcej v súčasnej filozofii histórie. Posúdenie argumentov v prospech prvej a druhej pozície si vyžiada zamerať sa najskôr na samotné črty narácie a až následne analyzovať ontologické a epistemologické otázky daného sporu.