Naratívny realizmus a konštruktivizmus

  - grantový projekt Naratívny realizmus a konštruktivizmus, VEGA 1/017211 (2011-2013), spoluriešiteľ, vedúci projektu: doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD

  Informácie o projekte

  Zadávateľ:VEGA
  Číslo projektu:VEGA 1/01721
  Doba riešenia projektu:30. Nov -0001 - 30. Nov -0001
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
  Spoluriešitelia:Mgr. Juraj Dvorský, PhD.
  Zahraničný projekt:nie