Narratologies č. 2828-3 (2011-2013)

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:č. 2828-3
  Doba riešenia projektu:30. Nov -0001 - 30. Nov -0001
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
  Spoluriešitelia:Mgr. Juraj Dvorský, PhD.
  Zahraničný projekt:nie