Informácie o projekte

    Číslo projektu:č. 2828-3
    Doba riešenia projektu:30. Nov -0001 - 30. Nov -0001
    Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
    Spoluriešitelia:Mgr. Juraj Dvorský, PhD.
    Zahraničný projekt:nie