Problematika faktuálneho naratívu

  Informácie o projekte

  Zadávateľ:VEGA
  Číslo projektu:VEGA 1/0830/15
  Doba riešenia projektu:30. Nov -0001 - 30. Nov -0001
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
  Spoluriešitelia:Mgr. Juraj Dvorský, PhD., N/A
  Zahraničný projekt:nie