Za kandidáta na dekana FF KU bol zvolený Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD.

    Voľba kandidáta na dekana sa uskutočnila 8. 3. 2023.
    Za kandidáta na dekana FF KU bol zvolený Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD.

    Akademický senát Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku zvolil na svojom 24. zasadnutí svojho kandidáta na dekana. Stal sa ním Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD., ktorý momentálne pôsobí ako vysokoškolský učiteľ vo fakultnom centre pre interdisciplinárne štúdiá.

    Zasadnutie akademického senátu sa konalo v stredu 8. marca 2023 a predchádzala mu verejná prezentácia kandidáta pred akademickou obcou. Vo svojom vystúpení predstavil Samuel Štefan Mahút výzvy pre kvalitu a udržateľnosť fakulty, pričom vyzdvihol jej veľký potenciál, ktorý spočíva vo vysokej miere spokojnosti študentov so štúdiom, pozitívnej spätnej väzbe a uplatnení absolventov, vhodnom zázemí pre uskutočňovanie učiteľských i neučiteľských študijných programov, ale aj v priestore pre poctivé skúmanie racionálnych poznatkov vo svetle viery.

    Zvolenie kandidáta akademickým senátom fakulty je prvým krokom v legislatívnom procese. Kandidát na dekana sa totiž stáva novým dekanom Filozofickej fakulty KU na obdobie rokov 2023-2027 až po tom, ako ho do tejto funkcie vymenuje rektor po potvrdení veľkým kancelárom KU.