Publikačná činnosť

  Publikačná činnosť

  Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov na PF KU sú na stránke univerzitnej knižnice v časti publikačná činnosť.

  Databáza publikačnej činnosti pracovníkov Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Systém Evidencie publikačnej a umeleckej činnosti slúži na:

  • zber údajov o publikačnej a umeleckej činnosti zamestnancov a interných doktorandov KU a ohlasov na ich publikačnú a umeleckú činnosť
  • generovanie výstupov publikačnej činnosti

  Počet nájdených publikácií: 169

  Netradičné pohybové, športové hry a úlohy so zameraním na rozvoj koordinačných schopností

  Autor/Kolektív:Andrej Hubinák, Miroslav Ondrejka, Ladislav Potočný, Ľuboslav Šiška
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN 978-80-561-0877-2
  Stiahnuť publikáciu

  Netradičné pohybové, športové hry a úlohy so zameraním na rozvoj koordinačných schopností

  Muzikanti v materskej škole. Hudobná výchova (aj) pre nehudobníkov

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD.
  Ďalší autori:Dagmar Krupová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0853-6

  Muzikanti v materskej škole. Hudobná výchova (aj) pre nehudobníkov

  Interpretácia umeleckého diela v predprimárnom vzdelávaní

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0889-5

  Interpretácia umeleckého diela v predprimárnom vzdelávaní

  Interná príručka k používaniu a obsluhe Projektových kurzov v prostredí Moodle

  Autor/Kolektív:Patrik Sitiarik
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN 978-80-561-0841-3
  Stiahnuť publikáciu

  Interná príručka k používaniu a obsluhe Projektových kurzov v prostredí Moodle

  INOVÁCIE V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ NOVÝCH GENERÁCIÍ - ZBORNÍK ABSTRAKTOV

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Ďalší autori:Peter Tokoš
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0914-4
  Stiahnuť publikáciu

  INOVÁCIE V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ NOVÝCH GENERÁCIÍ - ZBORNÍK ABSTRAKTOV

  Detský výtvarný prejav v kontexte teórie a praxe

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr.Božena Šupšáková, PhD., prof. Dr.Tonka Tacol
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0869-7
  Stiahnuť publikáciu

  Detský výtvarný prejav v kontexte teórie a praxe

  Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu X

  Autor/Kolektív:Mgr. Ľuboslav Šiška, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0878-9
  Stiahnuť publikáciu

  Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu X

  Aktuálne problémy predškolskej a elementárnej pedagogiky vo výskumoch študentov doktorandského štúdia

  Autor/Kolektív:Božena Šupšáková – Tomáš Jablonský (Eds.)
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0870-3
  Stiahnuť publikáciu

  Aktuálne problémy predškolskej a elementárnej pedagogiky vo výskumoch študentov doktorandského štúdia

  Vybrané kapitoly z porúch autistického spektra 1

  Autor/Kolektív:PaedDr. Martina Magová, Ph.D., PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0800-0
  Stiahnuť publikáciu

  Vybrané kapitoly z porúch autistického spektra 1

  Umelci v materskej škole 3. Interpretácia umeleckého diela v intenciách pedagogiky Márie Montessori

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD.
  Ďalší autori:Dagmar Krúpová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0777-5

  Umelci v materskej škole 3. Interpretácia umeleckého diela v intenciách pedagogiky Márie Montessori

  Terapeutický koncept dramatoterapie a terapie s bábkou vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0809-3
  Stiahnuť publikáciu

  Terapeutický koncept dramatoterapie a terapie s bábkou vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Terapeutický koncept arteterapie a psychomotorickej terapie vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., PaedDr. Martina Magová, Ph.D.
  Ďalší autori:Zuzana Fábry Lucká
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0810-9
  Stiahnuť publikáciu

  Terapeutický koncept arteterapie a psychomotorickej terapie vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY A VZŤAH UČITEĽOV K OBSAHU TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0823-9
  Stiahnuť publikáciu

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY A VZŤAH UČITEĽOV K OBSAHU TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA

  Špeciálna pedagogika jednotlivcov s mentálnym postihnutím

  Autor/Kolektív:PhDr. Helena Orieščiková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISBN 978-80-561-0805-5
  Stiahnuť publikáciu

  Špeciálna pedagogika jednotlivcov s mentálnym postihnutím

  Rodina s dieťaťom s postihnutím vo včasnej starostlivosti

  Autor/Kolektív:Anna Hudecová, Barbora Kováčová
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0775-1
  Stiahnuť publikáciu

  Rodina s dieťaťom s postihnutím vo včasnej starostlivosti

  Rodina s dieťaťom s ohrozenim vo včasnej starostlivosti

  Autor/Kolektív:Anna Hudecová
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0774-4
  Stiahnuť publikáciu

  Rodina s dieťaťom s ohrozenim vo včasnej starostlivosti

  Rodina s dieťaťom s narušením vo včasnej starostlivosti

  Autor/Kolektív:Anna Hudecová
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0782-9
  Stiahnuť publikáciu

  Rodina s dieťaťom s narušením vo včasnej starostlivosti

  Prístupy v komplexnej podpore detí a žiakov s viacnásobným postihnutím

  Autor/Kolektív:PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0806-2
  Stiahnuť publikáciu

  Prístupy v komplexnej podpore detí a žiakov s viacnásobným postihnutím

  Prínos Lýdie Blahovej v oblasti etnografického výskumu v rokoch 1966-2014

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD., PaedDr. Martina Krušinská, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0795-9 ​

  Prínos Lýdie Blahovej v oblasti etnografického výskumu v rokoch 1966-2014
  Poradenský systém orientovaný na dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole