Publikačná činnosť

  Publikačná činnosť

  Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov na PF KU sú na stránke univerzitnej knižnice v časti publikačná činnosť.

  Databáza publikačnej činnosti pracovníkov Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Systém Evidencie publikačnej a umeleckej činnosti slúži na:

  • zber údajov o publikačnej a umeleckej činnosti zamestnancov a interných doktorandov KU a ohlasov na ich publikačnú a umeleckú činnosť
  • generovanie výstupov publikačnej činnosti

  Počet nájdených publikácií: 169

  VÝSKUMNÁ ŠTÚDIA Faktory efektivity a možné funkčné modely multidisciplinárnych tímov pri práci s rodinami v náročných situáciách

  Autor/Kolektív:PhDr. Oľga Okálová, PhD.
  Ďalší autori:Miroslava Bruncková
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0977-9
  Stiahnuť publikáciu

  VÝSKUMNÁ ŠTÚDIA Faktory efektivity a možné funkčné modely multidisciplinárnych tímov pri práci s rodinami v náročných situáciách

  TRADIČNÁ PRÍPRAVA JEDÁL, STRAVOVANIE, ĽUDOVÉ REMESLÁ A ARCHITEKTÚRA VO VYBRANÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-1001-0
  Stiahnuť publikáciu

  TRADIČNÁ PRÍPRAVA JEDÁL, STRAVOVANIE, ĽUDOVÉ REMESLÁ A ARCHITEKTÚRA VO VYBRANÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA

  Primárna prevencia vzniku závislostí v predprimárnom vzdelávaní

  Autor/Kolektív:PaedDr. Zdenka Zastková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0982-3
  Stiahnuť publikáciu

  Primárna prevencia vzniku závislostí v predprimárnom vzdelávaní

  Prežívanie a správanie detí a mládeže na Slovensku v roku 2022

  Autor/Kolektív:doc. Juraj Holdoš, PhD., doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD., doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD., PhDr. Katarína Kohútová, PhD.
  Rok vydania:2022
  Stiahnuť publikáciu

  Prežívanie a správanie detí a mládeže na Slovensku v roku 2022

  Prežívanie a správanie detí a mládež na Slovensku počas pandémie

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD., doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD., doc. Juraj Holdoš, PhD., PhDr. Katarína Kohútová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0979-3
  Stiahnuť publikáciu

  Prežívanie a správanie detí a mládež na Slovensku počas pandémie

  Prevencia rizikového a problémového správania žiakov ako faktor tvorby bezpečného školského prostredia

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
  Ďalší autori:Václav Bělík
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0985-4

  Prevencia rizikového a problémového správania žiakov ako faktor tvorby bezpečného školského prostredia

  Multidisciplinárne tímy: vzťahová podpora rodín v náročných časoch a situáciách

  Autor/Kolektív:PhDr. Oľga Okálová, PhD.
  Ďalší autori:Pavel Nepustil
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:ISBN 978-80-561-0956-4
  Stiahnuť publikáciu

  Multidisciplinárne tímy: vzťahová podpora rodín v náročných časoch a situáciách

  Missale Notatum Lundense. Pars Aestivalis

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  Vydavateľstvo:Berlin : Peter Lang
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-3-631-85830-1

  Missale Notatum Lundense. Pars Aestivalis

  Kvalifikácia: autentická skúsenosť - príručka pre laických a peer členov multidisciplinárnych tímov

  Autor/Kolektív:PhDr. Oľga Okálová, PhD.
  Ďalší autori:Pavel Nepustil
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:ISBN 978-80-561-0950-2
  Stiahnuť publikáciu

  Kvalifikácia: autentická skúsenosť - príručka pre laických a peer členov multidisciplinárnych tímov

  Kooperatívne aktivity v prírodovede pre žiakov 4. ročníka ZŠ

  Autor/Kolektív:PaedDr. Zdenka Zastková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0952-6
  Stiahnuť publikáciu

  Kooperatívne aktivity v prírodovede pre žiakov 4. ročníka ZŠ

  Hudobná kultúra v Brodne so zameraním na Dychový súbor Brodňanka

  Autor/Kolektív:Mgr. Jozef Horvát
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0974-8

  Hudobná kultúra v Brodne so zameraním na Dychový súbor Brodňanka

  eStatistika - Štatistické spracovanie dát v programe IBM SPSS a Microsoft Excel

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Kohútová, PhD., doc. RNDr. Mária Jurečková, CSc., doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0934-2

  eStatistika - Štatistické spracovanie dát v programe IBM SPSS a Microsoft Excel

  Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu XI.

  Autor/Kolektív:Mgr. Ľuboslav Šiška, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0997-7
  Stiahnuť publikáciu

  Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu XI.

  Základné pohybové kompetencie detí mladšieho školského veku

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD., PaedDr. Andrej Hubinák, PhD., PaedDr. Peter Krška, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0935-9
  Stiahnuť publikáciu

  Základné pohybové kompetencie detí mladšieho školského veku

  Výcvikové kurzy - Učebné texty

  Autor/Kolektív:Ľuboslav Šiška, Anna Blahutová, Peter Krška, Patrik Oravec, Daniel Židek, Dávid Weiss
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN 978-80-561-0879-6
  Stiahnuť publikáciu

  Výcvikové kurzy - Učebné texty

  UČÍME SA TECHNICKY MYSLIEŤ, TVORIŤ A PRACOVAŤ V KAŽDOM VEKU, STIMULAČNÝ PROGRAM S METODIKOU

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0942-7
  Stiahnuť publikáciu

  UČÍME SA TECHNICKY MYSLIEŤ, TVORIŤ A PRACOVAŤ V KAŽDOM VEKU, STIMULAČNÝ PROGRAM S METODIKOU

  THE INTERNAL GUIDELINE for using and operating of the Project courses in the Moodle interface

  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN 978-80-561-0849-9
  Stiahnuť publikáciu

  THE INTERNAL GUIDELINE for using and operating of the Project courses in the Moodle interface

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NOVÝCH GENERÁCIÍ

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Ďalší autori:Peter Tokoš
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0913-7
  Stiahnuť publikáciu

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NOVÝCH GENERÁCIÍ

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY: TEÓRIA - VÝSKUM - VÝVOJ

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Ďalší autori:doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD., Mgr. Lenka Lipárová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0915-1
  Stiahnuť publikáciu

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY: TEÓRIA - VÝSKUM - VÝVOJ

  Pomoc mladým ľuďom v kríze

  Autor/Kolektív:PhDr. Oľga Okálová, PhD., prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0937-3

  Pomoc mladým ľuďom v kríze