Publikačná činnosť

  Publikačná činnosť

  Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov na PF KU sú na stránke univerzitnej knižnice v časti publikačná činnosť.

  Databáza publikačnej činnosti pracovníkov Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Systém Evidencie publikačnej a umeleckej činnosti slúži na:

  • zber údajov o publikačnej a umeleckej činnosti zamestnancov a interných doktorandov KU a ohlasov na ich publikačnú a umeleckú činnosť
  • generovanie výstupov publikačnej činnosti

  Počet nájdených publikácií: 169

  Bádanie v predprimárnom vzdelávaní Prírodné javy

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD.
  Ďalší autori:Dagmar Krúpová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0580-1

  Bádanie v predprimárnom vzdelávaní Prírodné javy

  Technika a didaktika výučby lyžovania

  Autor/Kolektív:Anna Blahútová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0504-7
  Stiahnuť publikáciu

  Technika a didaktika výučby lyžovania

  Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD., doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
  Ďalší autori:Eva Veselovská
  Vydavateľstvo:Slovenská muzikologická spoločnosť : Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-89135-38-7

  Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku

  Príprava na pedagogický výstup zo spevu

  Autor/Kolektív:PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD., Mgr. et Mgr. art. Martina Procházková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0429-3

  Príprava na pedagogický výstup zo spevu

  Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo šarišského regiónu v kontexte vzdelávania

  Autor/Kolektív:Božena Šupšáková
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0471-2

  Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo šarišského regiónu v kontexte vzdelávania

  Súťaže v Slovenskej basketbalovej asociácii

  Autor/Kolektív:Peter Mačura
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-80-223-4299-5
  Stiahnuť publikáciu

  Súťaže v Slovenskej basketbalovej asociácii

  STUDIA RUSSICO–SLOVACA 2016

  Autor/Kolektív:Eva Kollárová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-80-561-0387-6
  Stiahnuť publikáciu

  STUDIA RUSSICO–SLOVACA 2016

  Musica Mediaeva Liturgica II : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 3. - 4. júna 2015

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-80-561-0356-2

  Musica Mediaeva Liturgica II : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 3. - 4. júna 2015

  Melodické formule ako formotvorný prvok gregoriánskeho chorálu

  Autor/Kolektív:Janka Lalinská-Serra
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-80-561-0350-0
  Stiahnuť publikáciu

  Melodické formule ako formotvorný prvok gregoriánskeho chorálu

  Graduale Nitriense (s. XVI) : liturgicko-muzikologická štúdia

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-80-561-0417-0

  Graduale Nitriense (s. XVI) : liturgicko-muzikologická štúdia

  Graduale Nitriense (s. XVI) : facsimile

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-80-561-0418-7

  Graduale Nitriense (s. XVI) : facsimile

  Graduale Cassoviense (s. XVI in.) : liturgicko-muzikologická štúdia

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  Ďalší autori:Eva Veselovská
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-80-561-0403-3

  Graduale Cassoviense (s. XVI in.) : liturgicko-muzikologická štúdia

  DEUTSCH Texte und Grammatik

  Autor/Kolektív:Peter Lalinský
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-80-561-0354-8
  Stiahnuť publikáciu

  DEUTSCH Texte und Grammatik

  Cesty vzdelávania na Slovensku od osvietenstva po renesanciu

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-80-561-0283-1

  Cesty vzdelávania na Slovensku od osvietenstva po renesanciu

  Teória hlasovej výchovy

  Autor/Kolektív:PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0255-8

  Teória hlasovej výchovy

  Ján Kollár a jeho plán školskej reformy

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0283-1

  Ján Kollár a jeho plán školskej reformy

  Zbierka úloh z geometrie

  Autor/Kolektív:Martin Billich - Marián Trenkler
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-561-0058-5

  Zbierka úloh z geometrie

  Physical Factors in Basketball Shooting

  Autor/Kolektív:Peter Mačura
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-9934-520-03-7
  Stiahnuť publikáciu

  Physical Factors in Basketball Shooting

  Pedagogika Johanna Heinricha Pestalozziho

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Ďalší autori:Mária Konfálová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-561-0000-4

  Pedagogika Johanna Heinricha Pestalozziho

  Matej Bel – organizátor moderného vedeckého života v Uhorsku

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-561-0000-5

  Matej Bel – organizátor moderného vedeckého života v Uhorsku