Publikačná činnosť

  Publikačná činnosť

  Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov na PF KU sú na stránke univerzitnej knižnice v časti publikačná činnosť.

  Databáza publikačnej činnosti pracovníkov Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Systém Evidencie publikačnej a umeleckej činnosti slúži na:

  • zber údajov o publikačnej a umeleckej činnosti zamestnancov a interných doktorandov KU a ohlasov na ich publikačnú a umeleckú činnosť
  • generovanie výstupov publikačnej činnosti

  Počet nájdených publikácií: 169

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XI.

  Autor/Kolektív:Ing. Jana Jacková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1047-8
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XI.

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál X.

  Autor/Kolektív:RNDr. Lucia Csachová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1046-1
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál X.

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál VIII.

  Autor/Kolektív:PaedDr. Zdenka Zastková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1044-7
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál VIII.

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál VII.

  Autor/Kolektív:Ing. Renáta Bellová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1043-0
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál VII.

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál VI.

  Autor/Kolektív:Ing. Jozef Macko, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1042-3
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál VI.

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál V.

  Autor/Kolektív:doc. RNDr. Michal Baláž, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1041-6
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál V.

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál IX.

  Autor/Kolektív:PaedDr. Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1045-4
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál IX.

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál IV.

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1040-9
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál IV.

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál III.

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1039-3
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál III.

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál II.

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1038-6
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál II.

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál I.

  Autor/Kolektív:PaedDr. Martina Magová, Ph.D.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1037-9
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál I.

  Kto vie nech učí - metodický materiál V.

  Autor/Kolektív:Mgr. Ivan Koniar, PhD., Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1076-8
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - metodický materiál V.

  Kto vie nech učí - metodický materiál IV.

  Autor/Kolektív:Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová, Mgr. Ivan Koniar, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1075-1
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - metodický materiál IV.

  Kto vie nech učí - metodický materiál III.

  Autor/Kolektív:Mgr. Miriama Pačnárová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1074-4
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - metodický materiál III.

  Kto vie nech učí - metodický materiál II.

  Autor/Kolektív:PaedDr. Jana Mastišová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1073-7
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - metodický materiál II.

  Kto vie nech učí - metodický materiál I.

  Autor/Kolektív:RNDr. Mária Balážová, PhD.
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1072-0
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - metodický materiál I.

  Expresivita v (art)terapii IV.

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
  Ďalší autori:Daniela Valachová, Monika Homolová (Eds.)
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1028-7
  Stiahnuť publikáciu

  Expresivita v (art)terapii IV.

  BEZPEČNOSŤ DETÍ V DIGITÁLNOM PRIESTORE

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD., PhDr. Katarína Kohútová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1066-9
  Stiahnuť publikáciu

  BEZPEČNOSŤ DETÍ V DIGITÁLNOM PRIESTORE

  Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu XII.

  Autor/Kolektív:Mgr. Ľuboslav Šiška, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1088-1
  Stiahnuť publikáciu

  Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu XII.

  Základné pohybové kompetencie detí mladšieho školského veku

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD., PaedDr. Andrej Hubinák, PhD., PaedDr. Peter Krška, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0935-9
  Stiahnuť publikáciu

  Základné pohybové kompetencie detí mladšieho školského veku