Publikačná činnosť

  Publikačná činnosť

  Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov na PF KU sú na stránke univerzitnej knižnice v časti publikačná činnosť.

  Databáza publikačnej činnosti pracovníkov Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Systém Evidencie publikačnej a umeleckej činnosti slúži na:

  • zber údajov o publikačnej a umeleckej činnosti zamestnancov a interných doktorandov KU a ohlasov na ich publikačnú a umeleckú činnosť
  • generovanie výstupov publikačnej činnosti

  Počet nájdených publikácií: 169

  List of Sports Terms

  Autor/Kolektív:Peter Mačura a kolektív
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-223-3546-1
  Stiahnuť publikáciu

  List of Sports Terms

  English for Slovak Sports Experts

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD.
  Vydavateľstvo:Univerzita Komenského v Bratislave
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-223-3493-8
  Stiahnuť publikáciu

  English for Slovak Sports Experts

  Vzdelávacia politika Európskej únie

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
  Ďalší autori:Matúšová Silvia
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-8084-905-4

  Vzdelávacia politika Európskej únie

  Učiteľ a európske hodnoty: teoreticko-odborná príručka k poňatiu európskych hodnôt a kultúrneho dedičstva v kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov. - 1. vyd.

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
  Ďalší autori:Matúšová Silvia
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-8084-943-6

  Učiteľ a európske hodnoty: teoreticko-odborná príručka k poňatiu európskych hodnôt a kultúrneho dedičstva v kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov. - 1. vyd.

  Učiteľ a európske hodnoty

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-8084-946-7

  Učiteľ a európske hodnoty

  Špecifiká pedagogického komunikovania

  Autor/Kolektív:PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-8084-885-9

  Špecifiká pedagogického komunikovania

  Sports Medicine English-Slovak and Slovak-English Dictionary

  Autor/Kolektív:Peter Mačura
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-223-3321-4
  Stiahnuť publikáciu

  Sports Medicine English-Slovak and Slovak-English Dictionary

  Rozvoj silových schopností krasokorčuliarok a jeho vplyv na športový výkon

  Autor/Kolektív:Silvia Končoková, Naďa Novotná
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-8084-930-6
  Stiahnuť publikáciu

  Rozvoj silových schopností krasokorčuliarok a jeho vplyv na športový výkon

  Platónova explikácia výchovy

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Ďalší autori:Janka Beňová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-8084-978-5

  Platónova explikácia výchovy

  Antropológia Don Bosca a jeho paedagogia trestu

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD., prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-8084-972-6

  Antropológia Don Bosca a jeho paedagogia trestu

  Prienik tradície a súčasnosti. Tvorivá dielňa, 5. Kumšt v remesle a v muzike

  Autor/Kolektív:PaedDr. Martina Krušinská, PhD., doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
  Ďalší autori:Marta Bošelová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:9788080847739

  Prienik tradície a súčasnosti. Tvorivá dielňa, 5. Kumšt v remesle a v muzike

  Prienik tradície a súčasnosti. Tvorivá dielňa, 3. Múzický fortieľ

  Autor/Kolektív:PaedDr. Martina Krušinská, PhD., doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
  Ďalší autori:Jaroslava Zeleiová, Marta Bošelová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:9788080847715

  Prienik tradície a súčasnosti. Tvorivá dielňa, 3. Múzický fortieľ

  O, Maria, laude digna : zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala 3. - 4. mája 2011 v Ružomberku

  Autor/Kolektív:Rastislav Podpera (ed.)
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-762-3

  O, Maria, laude digna : zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala 3. - 4. mája 2011 v Ružomberku

  Musica sacra, quo vadis? : zborník príspevkov z odborného seminára, ktorý sa konal 12. októbra 2010 v Ružomberku

  Autor/Kolektív:Rastislav Podpera (ed.)
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-731-9

  Musica sacra, quo vadis? : zborník príspevkov z odborného seminára, ktorý sa konal 12. októbra 2010 v Ružomberku

  Musica et educatio II : zborník z celoslovenskej konferencie doktorandov, ktorá sa konala 22. - 23.11.2010 na Katedre hudby Pedagogickej fakulty v Ružomberku

  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-696-1

  Musica et educatio II : zborník z celoslovenskej konferencie doktorandov, ktorá sa konala 22. - 23.11.2010 na Katedre hudby Pedagogickej fakulty v Ružomberku

  Interpretačné kurzy 2010 - 2011 : zborník príspevkov z interpretačných kurzov konaných v Ružomberku v rokoch 2010 - 2011

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-764-7

  Interpretačné kurzy 2010 - 2011 : zborník príspevkov z interpretačných kurzov konaných v Ružomberku v rokoch 2010 - 2011

  Interpretácia sopránových partov v sakrálnej tvorbe autorov žijúcich na území Slovenska v období baroka a klasicizmu

  Autor/Kolektív:PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-743-2

  Interpretácia sopránových partov v sakrálnej tvorbe autorov žijúcich na území Slovenska v období baroka a klasicizmu

  Hudobno-výchovné a hudobno-terapeutické moduly

  Autor/Kolektív:PaedDr. Martina Krušinská, PhD.
  Ďalší autori:Jaroslava G. Zeleiová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-765-4

  Hudobno-výchovné a hudobno-terapeutické moduly

  Gregoriánsky chorál v kontexte dejín európskej liturgickej hudby

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-756-2

  Gregoriánsky chorál v kontexte dejín európskej liturgickej hudby