Publikačná činnosť

  Publikačná činnosť

  Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov na PF KU sú na stránke univerzitnej knižnice v časti publikačná činnosť.

  Databáza publikačnej činnosti pracovníkov Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Systém Evidencie publikačnej a umeleckej činnosti slúži na:

  • zber údajov o publikačnej a umeleckej činnosti zamestnancov a interných doktorandov KU a ohlasov na ich publikačnú a umeleckú činnosť
  • generovanie výstupov publikačnej činnosti

  Počet nájdených publikácií: 169

  Pohybová aktivita žiakov mladšieho školského veku vo vzťahu k ich zdraviu

  Autor/Kolektív:Naďa Novotná, Elena Bendíková
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0776-8
  Stiahnuť publikáciu

  Pohybová aktivita žiakov mladšieho školského veku vo vzťahu k ich zdraviu

  Pedagogika osôb so špecifickými vývinovými poruchami učenia

  Autor/Kolektív:PaedDr. Martina Magová, Ph.D.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0803-1
  Stiahnuť publikáciu

  Pedagogika osôb so špecifickými vývinovými poruchami učenia

  Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov

  Autor/Kolektív:Mária Kozová
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0749-2
  Stiahnuť publikáciu

  Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov

  Odchod mladých dospelých z Centier pre deti a rodinu po dovŕšení plnoletosti

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Ďalší autori:Anna Havková
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0759-1

  Odchod mladých dospelých z Centier pre deti a rodinu po dovŕšení plnoletosti

  Nástroje na posudzovanie agresie ohrozujúcej sociálne vzťahy v predškolskom veku. 1. vyd

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD., prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0793-5

  Nástroje na posudzovanie agresie ohrozujúcej sociálne vzťahy v predškolskom veku. 1. vyd

  Musica Mediaeva Liturgica III : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 6. - 7. mája 2019

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0770-6

  Musica Mediaeva Liturgica III : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 6. - 7. mája 2019

  Edukačný a terapeutický potenciál knihy vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Autor/Kolektív:Silvia Kaščáková, Barbora Kováčová
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0808-6
  Stiahnuť publikáciu

  Edukačný a terapeutický potenciál knihy vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Východiska centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS pre národnú stratégiu MP 2018-2028

  Autor/Kolektív:PhDr. Oľga Okálová, PhD.
  Vydavateľstvo:Východiska centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS pre národnú stratégiu MP 2018-2028
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0638-9
  Stiahnuť publikáciu

  Východiska centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS pre národnú stratégiu MP 2018-2028

  Úvod do hudobnej estetiky

  Autor/Kolektív:PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0709-6

  Úvod do hudobnej estetiky

  Umelci v materskej škole 2. Výtvarná výchova (aj) pre nevýtvarníkov

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD.
  Ďalší autori:Dagmar Krúpová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0667-9

  Umelci v materskej škole 2. Výtvarná výchova (aj) pre nevýtvarníkov

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY V HISTORICKOM A MEDZINÁRODNOM KONTEXTE

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0686-0
  Stiahnuť publikáciu

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY V HISTORICKOM A MEDZINÁRODNOM KONTEXTE

  Prevencia v škole a nové trendy rizikového a problémového správania žiakov

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0656-3

  Prevencia v škole a nové trendy rizikového a problémového správania žiakov

  Náuka o hudobných formách

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0678-5

  Náuka o hudobných formách

  Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo zemplínskeho regiónu v kontexte vzdelávania

  Autor/Kolektív:Božena Šupšáková
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0648-8

  Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo zemplínskeho regiónu v kontexte vzdelávania

  Evalvácia voľnočasových aktivít u osôb so zdravotným znevýhodnením v neformálnom prostredí

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISBN 978-80-561-0732-4
  Stiahnuť publikáciu

  Evalvácia voľnočasových aktivít u osôb so zdravotným znevýhodnením v neformálnom prostredí

  Devalvačné prejavy žiakov a možnosti ich eliminovania na základnej škole

  Autor/Kolektív:PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD., PhDr. Gabriela Siváková, PhD., PhDr. Slavomíra Bellová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0672-3

  Devalvačné prejavy žiakov a možnosti ich eliminovania na základnej škole

  Devalvačné prejavy žiakov a možnosti ich eliminovania na strednej škole

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Kohútová, PhD., prof. PhDr. Erich Petlák CSc.
  Ďalší autori:Albín Škoviera
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0673-0

  Devalvačné prejavy žiakov a možnosti ich eliminovania na strednej škole

  Žiaci s odlišným materinským jazykom v kontexte primárneho vzdelávania

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Ďalší autori:Viera Radošová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0531-3

  Žiaci s odlišným materinským jazykom v kontexte primárneho vzdelávania

  Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo spišského regiónu v kontexte vzdelávania

  Autor/Kolektív:Božena Šupšáková
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0539-9

  Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo spišského regiónu v kontexte vzdelávania

  Historický prehľad vyučovania gregoriánskeho chorálu na území dnešného Slovenska od stredoveku po súčasnosť

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0611-2

  Historický prehľad vyučovania gregoriánskeho chorálu na území dnešného Slovenska od stredoveku po súčasnosť