Publikačná činnosť

  Publikačná činnosť

  Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov na PF KU sú na stránke univerzitnej knižnice v časti publikačná činnosť.

  Databáza publikačnej činnosti pracovníkov Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Systém Evidencie publikačnej a umeleckej činnosti slúži na:

  • zber údajov o publikačnej a umeleckej činnosti zamestnancov a interných doktorandov KU a ohlasov na ich publikačnú a umeleckú činnosť
  • generovanie výstupov publikačnej činnosti

  Počet nájdených publikácií: 169

  ​Duchovná pieseň v dejinách slovenskej hudby : zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného dňa 26. októbra 2011

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-763-0

  ​Duchovná pieseň v dejinách slovenskej hudby : zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného dňa 26. októbra 2011

  Cirkevná hudba v Ružomberku v 19. a 20. storočí

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-759-3

  Cirkevná hudba v Ružomberku v 19. a 20. storočí

  Vplyv Mendikantských rádov na univerzitné vzdelávanie v stredoveku

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Ďalší autori:Lucia Petrovičová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-8084-574-2

  Vplyv Mendikantských rádov na univerzitné vzdelávanie v stredoveku

  Stredoveké notované pamiatky v Knižnici Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-8084-596-4

  Stredoveké notované pamiatky v Knižnici Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči

  Notované fragmenty gregoriánskeho chorálu v archívno-knižničných fondoch Bardejova, Prešova a Levoče

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-8084-595-7

  Notované fragmenty gregoriánskeho chorálu v archívno-knižničných fondoch Bardejova, Prešova a Levoče

  Musica Mediaeva Liturgica : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 4. - 5. mája 2010

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-8084-597-1

  Musica Mediaeva Liturgica : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 4. - 5. mája 2010

  Cvičebnica z teórie hudby: pomocný učebný text pre poslucháčov I. ročníka PEP

  Autor/Kolektív:PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-8084-588-9

  Cvičebnica z teórie hudby: pomocný učebný text pre poslucháčov I. ročníka PEP

  Biomechanika basketbalovej streľby 2010

  Autor/Kolektív:Peter Mačura
  Rok vydania:2010
  ISBN:978–80–223–2847–0
  Stiahnuť publikáciu

  Biomechanika basketbalovej streľby 2010

  Výchova k hudbe v škole Márie Montessoriovej: podnety pre teóriu a prax hudobnej výchovy v alternatívnych a inovatívnych modeloch škôl na Slovensku

  Autor/Kolektív:PaedDr. Martina Krušinská, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-8084-427-1

  Výchova k hudbe v škole Márie Montessoriovej: podnety pre teóriu a prax hudobnej výchovy v alternatívnych a inovatívnych modeloch škôl na Slovensku

  Učiteľský ústav v Spišskej Kapitule

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-8084-446-2

  Učiteľský ústav v Spišskej Kapitule

  Muzilienka hudobné stretnutia s deťmi batolivého veku 1+

  Autor/Kolektív:Martina Krušinská
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-561-0652-5

  Muzilienka hudobné stretnutia s deťmi batolivého veku 1+

  Interpretačné kurzy : zborník prednášok z Interpretačných kurzov v hre na klavíri, organe a v sólovom speve pre študentov pedagogických fakúlt 2006 - 2008

  Autor/Kolektív:PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-8084-500-1

  Interpretačné kurzy : zborník prednášok z Interpretačných kurzov v hre na klavíri, organe a v sólovom speve pre študentov pedagogických fakúlt 2006 - 2008

  Gregoriánsky chorál v súčasnej liturgickej praxi : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 26 - 28. októbra 2006

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-8084-525-4

  Gregoriánsky chorál v súčasnej liturgickej praxi : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 26 - 28. októbra 2006

  Základy hudobnej náuky

  Autor/Kolektív:PaedDr. Miriam Matejová, PhD., doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-8084-354-0

  Základy hudobnej náuky

  Výskum, prezentácia a propagácia hudobnej pozostalosti Jozefa Chládka (1856 - 1928) - ružomberského regenschóriho a skladateľa

  Autor/Kolektív:PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-8084-331-1

  Výskum, prezentácia a propagácia hudobnej pozostalosti Jozefa Chládka (1856 - 1928) - ružomberského regenschóriho a skladateľa

  Veľká Fatra – didaktický materiál pre environmentálnu výchovu na 2.stupni základných škôl

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Ďalší autori:Mária Boďová, Gabriela Kudlová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-8084-288-8

  Veľká Fatra – didaktický materiál pre environmentálnu výchovu na 2.stupni základných škôl

  Spišský antifonár

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  Ďalší autori:Eva Veselovská, Juraj Šedivý
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-8084-360-1

  Spišský antifonár

  Edukácia riekaniek pri vyvodzovaní hlások a písmen v 1.ročníku ZŠ

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Ďalší autori:Lenka Neurathová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-8084-303-8

  Edukácia riekaniek pri vyvodzovaní hlások a písmen v 1.ročníku ZŠ

  Didaktické činnosti v edukácii riekaniek o písmenách pri vyvodzovaní hlásky a písmena v 1. ročníku základnej školy 1. vyd.

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Ďalší autori:Lenka Neurathová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-561-0794-2

  Didaktické činnosti v edukácii riekaniek o písmenách pri vyvodzovaní hlásky a písmena v 1. ročníku základnej školy 1. vyd.

  Cvičebnica z hudobnej náuky

  Autor/Kolektív:PaedDr. Miriam Matejová, PhD., doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-8084-355-7

  Cvičebnica z hudobnej náuky