Spomienka na Juraja Odorčáka

  Spomienka na Juraja Odorčáka

  Na našej fakulte v Ružomberku najskôr študoval v rámci päťročného magisterského programu filozofia a neskôr pokračoval ako doktorand v štúdiu systematickej filozofie. V oboch...
  Prof. Peter Volek z katedry filozofie ocenený cenou Fides et ratio

  Prof. Peter Volek z katedry filozofie ocenený cenou Fides et ratio

  Konferencia biskupov Slovenska (KBS) prostredníctvom svojej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru udelila prof. Dr. phil. fac. theol. Petrovi Volekovi, dlhoročnému vedúcemu Katedry filozofie FF KU,...
  Konferencia o traume komunizmu

  Konferencia o traume komunizmu

  Naša fakulta a univerzita sa zapojila do zaujímavej konferencie organizovanej Nanovic Institute for European Studies.