Problém realizmu a antirealizmu v humanitných vedách

  Informácie o projekte

  Zadávateľ:VEGA
  Číslo projektu:1/0192/14
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2014 - 31. Dec 2016
  Vedúci projektu:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  Spoluriešitelia:Mgr. Ján Hrkút, PhD., doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD., PaedDr. Katarína Labudová, PhD.
  Ďalší spoluriešitelia:

  Danica Maleková, Andrea Javorská (FF UKF), Viera Medviďová, Martin Nosál, Martin Matušák, Samuel Javornický, Lenka Čupková (FF UKF), Ľubo Rojka (FF TU)

  Zahraničný projekt:nie

  Hlavným cieľom výskumného tímu bude úloha objasniť metódy prepojenia filozofie, estetiky a literatúry pomocou odhaľovania ich predpokladov, podmienok a metód skúmania pri riešení problému realizmu a antirealizmu v humanitných vedách. Kvôli tomu bude potrebné priblížiť problém realizmu a antirealizmu a jeho vplyvu na filozofiu, estetiku a literatúru, ako aj na metodológiu výskumu humanitných vied. Konkrétne sa bude skúmať riešenie problému realizmu a antirealizmu vo filozofii, estetike a literárnej vede. Vo filozofii sa bude skúmať vedecký realizmus a jeho kritika, jeho jazykové a metafyzické predpoklady, ako aj realizmus metafyzických základov chápania človeka. V estetike sa bude skúmať ontologický status estetických diel, do akej miery sú závislé alebo nezávislé od ich tvorcov a recipientov. V literárnej vede sa bude skúmať problém realizmu postáv literárnych diel. Pritom sa budú odhaľovať a zdôvodňovať metafyzické predpoklady realizmu, čo ovplyvní metódu a výsledky celého skúmania.