Aktuality

  Recenzovaný vedecký zborník: NEVIDITEĽNÉ POSTAVY. FIKCIONALIZÁCIA PREKLADU A TLMOČENIA V UMELECKEJ LITERATÚRE

  Recenzovaný vedecký zborník: NEVIDITEĽNÉ POSTAVY. FIKCIONALIZÁCIA PREKLADU A TLMOČENIA V UMELECKEJ LITERATÚRE

  Paulína Š. Čuhová z Katedry germanistiky je spolueditorkou vedeckého recenzovaného zborníka, ktorý práve vyšiel v rámci grantového projektu VEGA č. 1/0200/21 Neviditeľné postavy....
  Nemčina hravou formou

  Nemčina hravou formou

  Naša vyučujúca nemeckého jazyka so študentmi pripravila workshop pre stredoškolákov.
  Konzultačné hodiny pre letný semester 2021/2022

  Konzultačné hodiny pre letný semester 2021/2022

  Literatúra a migrácia

  Literatúra a migrácia

  Naša vyučujúca publikovala novú vysokoškolskú učebnicu.
  Nová kniha vyučujúceho z katedry germanistiky

  Nová kniha vyučujúceho z katedry germanistiky

  Juraj Dvorský publikoval monografiu o diele Christy Wolfovej.
  Nový preklad našej vyučujúcej

  Nový preklad našej vyučujúcej

  Činorodá prekladateľka z katedry germanistiky sa môže pochváliť novým prekladom.
  Nový preklad našej vyučujúcej

  Nový preklad našej vyučujúcej

  Viacerí naši vyučujúci sú zároveň aktívni prekladatelia.