Konferencia o traume komunizmu

  Naša fakulta a univerzita sa zapojila do zaujímavej konferencie organizovanej Nanovic Institute for European Studies.
  Konferencia o traume komunizmu

  Na prelome júna a júla Nanovic Institute for European Studies University of Notre Dame zorganizoval trojdňovú online konferenciu „The Trauma of Communism“. V spolupráci s viacerými katolíckymi univerzitami z Catholic Universities Partnership inštitút pripravil bohatý program, počas ktorého vystúpili pozvaní rečníci Myroslav Marynovych (Ukrajinská katolícka univerzita), Tomáš Halík (Karlova univerzita) a A. James McAdams (University of Notre Dame), ale tiež zástupcovia viacerých katolíckych univerzít zo strednej a východnej Európy. V rámci jednotlivých panelov sa zamysleli nad dopadmi komunizmu v jednotlivých krajinách, prezentovali situáciu katolíckeho disentu počas totality a priblížili osudy viacerých perzekvovaných.

  Našu univerzitu a fakultu na podujatí zastupovali členovia projektu Faith and Freedom: Research Initiative, Ján Baňas, Terézia Rončáková a Matúš Ján Capko, ako aj dekan Marek Babic. Najskôr v rámci panelu venovanom Chorvátsku a Slovensku Terézia Rončáková priblížila komplikovanú púť dvoch prenasledovaných predstaviteľov cirkvi, rehoľnej sestry Cecílie a kňaza a misionára Vendelína Javorku. Následne Marek Babic predstavil životné osudy rodinného príslušníka, ktorý bol odsúdený na nútené práce v Jáchymove.

  V študentskom paneli, počas ktorého študenti z Ľvova, Tbilisi, Záhrebu, Lublinu a Ružomberka prezentovali svoj výskum aj Matúš Ján Capko predstavil, na čom pracovali počas riešenia projektu Faith and Freedom. V rámci záverečného panelu sa spolu s ďalšími účastníkmi Ján Baňas zamyslel nad otázkou, či je možné, že kresťanom hrozí nejaká nová forma totality a perzekúcie a aké implikácie má odpoveď na túto otázku pre dôležitosť skúmania a diskusie o traume zanechanej v našej spoločnosti komunizmom.

  Viac informácií o konferencii s nahrávkami prednášok nájdete na stránke inštitútu.