Uskutočnilo sa fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti

  Uskutočnilo sa fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti

  Do tradičného podujatia Albertus Magnus sa v tomto akademickom roku zapojili študentky z katedry anglického jazyka a literatúry a katedry histórie.
  Nemčina hravou formou

  Nemčina hravou formou

  Naša vyučujúca nemeckého jazyka so študentmi pripravila workshop pre stredoškolákov.
  Pripravujeme kvalitnejšie študijné programy

  Pripravujeme kvalitnejšie študijné programy

  Od septembra budú všetky študijné programy našej fakulty pripravené podľa prísnych európskych pravidiel.
  Hodnotenie výučby za zimný semester akademického roka 2021/2022

  Hodnotenie výučby za zimný semester akademického roka 2021/2022

  V zmysle vysokoškolského zákona a smernice dekana FF KU sa na konci výučbovej časti zimného semestra uskutočnilo tradičné vnútorné hodnotenie výučby zo strany študentov.
  Cena dekana FF KU za rok 2021

  Cena dekana FF KU za rok 2021

  Dekan fakulty pravidelne oceňuje zamestnancov aj študentov fakulty za ich činnosť v predchádzajúcom roku. Nomináciu na ocenenie môže zaslať každý zamestnanec alebo študent fakulty.
  Podpora vyhláseniu Rady vysokých škôl SR

  Podpora vyhláseniu Rady vysokých škôl SR

  Predstavitelia vysokých škôl na Slovensku nesúhlasia s viacerými časťami pripravovanej novely vysokoškolského zákona, o ktorej sa bude rokovať v NR SR.
  Do kríža o slobode slova

  Do kríža o slobode slova

  V diskusnej relácii na Dvojke o problematike slobody slova debatoval aj vyučujúci z našej katedry filozofie.
  Doplňujúce voľby do AS KU a AS FF KU

  Doplňujúce voľby do AS KU a AS FF KU

  Poznáme výsledky doplňujúcich volieb do študentských častí akademických senátov.
  O dejinách Ukrajiny a vojne za našimi hranicami

  O dejinách Ukrajiny a vojne za našimi hranicami

  Na pôde Filozofickej fakulty KU sa uskutočnila prednáška s diskusiou o dejinách a súčasnosti Ukrajiny.
  Kandidáti na členov AS KU a AS FF KU

  Kandidáti na členov AS KU a AS FF KU

  Na FF KU sa 14. 3. 2022 uskutočnia doplňujúce voľby do študentskej časti AS KU a AS FF KU.
  Kongres historickej demografie

  Kongres historickej demografie

  Vyučujúci z katedry histórie prezentoval závery výskumu na európskom kongrese.
  Nové skriptá s názvom Dlhé 15. storočie v uhorských (slovenských) dejinách

  Nové skriptá s názvom Dlhé 15. storočie v uhorských (slovenských) dejinách

  Vyučujúci z našej katedry histórie pripravil učebné texty zo stredovekých dejín.
  Smútočné oznámenie (aktualizované 8.3. 2022)

  Smútočné oznámenie (aktualizované 8.3. 2022)

  „...a pointa bola v tom,“
  Nová učebnica vyučujúcej z katedry anglického jazyka a literatúry

  Nová učebnica vyučujúcej z katedry anglického jazyka a literatúry

  Naša vyučujúca napísala vysokoškolskú učebnicu o diele oceňovanej kanadskej autorky.
  Podpora pre Ukrajinu prichádza aj od študentov a zamestnancov Katolíckej univerzity

  Podpora pre Ukrajinu prichádza aj od študentov a zamestnancov Katolíckej univerzity

  Podujatie Srdce pre Ukrajinu pripravili študenti žurnalistiky na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku.
  Myslíme na Ukrajinu

  Myslíme na Ukrajinu

  Vyjadrujeme solidaritu našim ukrajinským študentom a kolegom.
  Doplňujúce voľby do AS KU a AS FF KU

  Doplňujúce voľby do AS KU a AS FF KU

  Predsedníctvo AS FF KU dňa 23. februára 2022 vyhlásilo doplňujúce voľby na jedno miesto do študentskej časti AS KU a jedno miesto do študentskej časti AS FF KU.
  Vyučujúci diskutovali so študentmi o kvalite vysokých škôl

  Vyučujúci diskutovali so študentmi o kvalite vysokých škôl

  Dňa 21.1. o 13,00 hod. sa v miestnosti F 013 na FF KU uskutočnilo protestné zhromaždenie časti akademickej obce v súvislosti s novelou vysokoškolského zákona.
  Literatúra a migrácia

  Literatúra a migrácia

  Naša vyučujúca publikovala novú vysokoškolskú učebnicu.
  Filozofická fakulta KU podporuje Výzvu Rady vysokých škôl SR

  Filozofická fakulta KU podporuje Výzvu Rady vysokých škôl SR

  FF KU sa zapája do diskusie o kvalite vysokých škôl na Slovensku.