Funkciou dekana FF KU bol poverený doc. Mgr. Marek Babic, PhD.

  Funkciou dekana FF KU bol poverený doc. Mgr. Marek Babic, PhD.

  Vyšlo nové číslo Kultúrnych dejín - Supplementum 2022

  Vyšlo nové číslo Kultúrnych dejín - Supplementum 2022

  Požehnané vianočné dni a v zdraví a v pohode prežitý nový rok 2023!

  Požehnané vianočné dni a v zdraví a v pohode prežitý nový rok 2023!

  Vyšlo nové číslo Kultúrnych dejín

  Vyšlo nové číslo Kultúrnych dejín

  Vyjadrite sa ku kvalite vyučujúcich a predmetov a pomôžte nám zlepšiť naše študijné programy

  Vyjadrite sa ku kvalite vyučujúcich a predmetov a pomôžte nám zlepšiť naše študijné programy

  Školenie BOZP a OPP pre študentov - posledný termín

  Školenie BOZP a OPP pre študentov - posledný termín

  O frazeológii i frazeologičke

  O frazeológii i frazeologičke

  Podpora Campus Rally for Iran na FF KU

  Podpora Campus Rally for Iran na FF KU

  Virtuálne uvedenie knihy The Trauma of Communism

  Virtuálne uvedenie knihy The Trauma of Communism

  Campus Rally for Iran

  Campus Rally for Iran

  Voľby kandidáta na dekana FF KU

  Voľby kandidáta na dekana FF KU

  Akademický senát Filozofickej fakulty KU (ďalej AS FF KU) na svojom 20. zasadnutí, ktoré sa konalo 16. novembra 2022 vyhlásil voľbu kandidáta na dekana Filozofickej fakulty KU na obdobie rokov...
  Erasmus mobilita na Kjótskej univerzite. Japonská presnosť, pohostinnosť a surové ryby

  Erasmus mobilita na Kjótskej univerzite. Japonská presnosť, pohostinnosť a surové ryby

  HAIKU večer (Malý sviatok minimalistickej poézie)

  HAIKU večer (Malý sviatok minimalistickej poézie)

  Výsledky doplňujúcich volieb do AS FF KU

  Výsledky doplňujúcich volieb do AS FF KU

  Výsledky navrhovania kandidátov na dekan FF KU a kandidátov pre doplňujúcich volieb do akademického senátu fakulty za študentskú časť akademickej obce

  Výsledky navrhovania kandidátov na dekan FF KU a kandidátov pre doplňujúcich volieb do akademického senátu fakulty za študentskú časť akademickej obce

  KU v  Ružomberku objektívom Českej televízie

  KU v  Ružomberku objektívom Českej televízie

  Ako jediná katolícka univerzita na Slovensku a zároveň v bývalom Česko-slovensku sme dostali príležitosť prezentovať Katolícku univerzitu v Ružomberku v zahraničnom verejnoprávnom...
  Týždeň vedy a techniky na FF KU

  Týždeň vedy a techniky na FF KU

  Nemčina znie pekne

  Nemčina znie pekne

  Otvorená hodina nemeckého jazyka pre gymnazistov
  Filozofická olympiáda po dvoch rokoch opäť v Ružomberku

  Filozofická olympiáda po dvoch rokoch opäť v Ružomberku

  Medzinárodná filozofická olympiáda sa uskutočnila po dvoch rokoch opäť na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku.
  Oznam pre študentov 1. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia, 1. ročníka magisterského štúdia a 1. a 3. ročníka doktorandského štúdia

  Oznam pre študentov 1. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia, 1. ročníka magisterského štúdia a 1. a 3. ročníka doktorandského štúdia

  Školenie študentov o BOZP a OPP formou e-learningu