Vedecké sympózium Ne-svoboda, despocie a totalitarizmus v kultuře a v kulturních dějinách

  Vedecké sympózium Ne-svoboda, despocie a totalitarizmus v kultuře a v kulturních dějinách

  Naša katedra histórie participovala na tradičnej konferencii z oblasti kultúrnych dejín.
  Dekanské voľno

  Dekanské voľno

  Oznam o dekanskom voľne pre všetkých študentov FF KU v Ružomberku.
  Priebeh výučby v týždni od 25. 10. 2021 do odvolania

  Priebeh výučby v týždni od 25. 10. 2021 do odvolania

  Ružomberok ostáva zaradený v bordovej farbe, a preto sa na FF KU pokračuje v rovnakom spôsobe výučby. Ten ostane nezmenený, pokiaľ sa nezmení zaradenie Ružomberka v COVID automate.
  Školenie o BOZP a OPP - posledný termín

  Školenie o BOZP a OPP - posledný termín

  Študentov pozývame na školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a o ochrane pred požiarmi (OPP).
  Priebeh výučby v týždni od 18. 10. do 22. 10. 2021

  Priebeh výučby v týždni od 18. 10. do 22. 10. 2021

  Ružomberok ostáva zaradený v bordovej farbe, a preto sa pokračuje v rovnakom spôsobe výučby, aký sa realizoval aj v týždni od 11. 10. 2021.
  Ku Svetovému dňu duševného zdravia

  Ku Svetovému dňu duševného zdravia

  Zasadala Vedecká rada FF KU

  Zasadala Vedecká rada FF KU

  Vedecká rada FF KU na svojom zasadnutí v októbri hodnotila úroveň vzdelávacej činnosti a vedy na FF KU za rok 2020 a prerokovala prahové hodnoty kritérií na udeľovanie titulov docent a...
  Interdisciplinárne a stredoeurópske kontexty poézie

  Interdisciplinárne a stredoeurópske kontexty poézie

  Začiatkom októbra sme privítali na Erasmus mobilite kolegyňu z univerzity v Poznani.
  Priebeh výučby v týždni od 11. 10. do 15. 10. 2021

  Priebeh výučby v týždni od 11. 10. do 15. 10. 2021

  Prečítajte si aktuálne informácie ohľadom výučby na FF KU počas nasledujúceho týždňa.
  Objavovanie Slovenska počas študentskej mobility

  Objavovanie Slovenska počas študentskej mobility

  Katolícka univerzita v Ružomberku je tradične zaujímavá pre zahraničných študentov.
  Dekan Filozofickej fakulty KU Marek Babic prednášal na podujatí Stretnutie s históriou

  Dekan Filozofickej fakulty KU Marek Babic prednášal na podujatí Stretnutie s históriou

  Historik Marek Babic prednášal pre širokú verejnosť v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Predstavil tiež novú publikáciu o živote starovekých Rimanov.
  Oznam o BOZP a OPP

  Oznam o BOZP a OPP

  Študentov pozývame na školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a o ochrane pred požiarmi (OPP).
  Spomínali sme na bývalého rektora Katolíckej univerzity a kňaza Tadeusza Zasępu

  Spomínali sme na bývalého rektora Katolíckej univerzity a kňaza Tadeusza Zasępu

  Ružomberok, 27. 9. 2021 – Ubehlo päť rokov, odkedy nás navždy opustil spoluzakladateľ študijného odboru žurnalistika na Filozofickej fakulte (FF) v Ružomberku a neskorší rektor...
  Zápis nových študentov rozširujúceho štúdia

  Zápis nových študentov rozširujúceho štúdia

  V piatok 24. 9. 2021 sme opäť privítali učiteľov základných a stredných škôl, ktorí sa rozhodli vzdelávať na Filozofickej fakulte KU v rámci rozširujúceho štúdia.
  Spomienka na Juraja Odorčáka

  Spomienka na Juraja Odorčáka

  Na našej fakulte v Ružomberku najskôr študoval v rámci päťročného magisterského programu filozofia a neskôr pokračoval ako doktorand v štúdiu systematickej filozofie. V oboch...
  Oznam pre študentov o BOZP a OPP

  Oznam pre študentov o BOZP a OPP

  Dňa 28. 9. 2021 (utorok) sa uskutoční školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a o ochrane pred požiarmi (OPP). Školenia budú prebiehať v Aule Jána Pavla II. (v priestoroch...
  Prof. Peter Volek z katedry filozofie ocenený cenou Fides et ratio

  Prof. Peter Volek z katedry filozofie ocenený cenou Fides et ratio

  Konferencia biskupov Slovenska (KBS) prostredníctvom svojej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru udelila prof. Dr. phil. fac. theol. Petrovi Volekovi, dlhoročnému vedúcemu Katedry filozofie FF KU,...
  Oznam pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia a prvého ročníka magisterského štúdia v odbore psychológia

  Oznam pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia a prvého ročníka magisterského štúdia v odbore psychológia

  Študentov pozývame na školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a o ochrane pred požiarmi (OPP).
  Informácia o zimnom semestri 2021/2022

  Informácia o zimnom semestri 2021/2022

  Sme radi, že nový akademický rok môžeme začať prezenčnou výučbou v Ružomberku. Veríme, že situácia ostane priaznivá čím najdlhšie. Prečítajte si základné informácie o tom, ako...
  Študenti a študentky katedry slovenského jazyka a literatúry v literárnovednom priestore

  Študenti a študentky katedry slovenského jazyka a literatúry v literárnovednom priestore

  Naši študenti a študentky slovenského jazyka a literatúry sa venujú aj odborným aktivitám.