Stretnutie absolventov filozofie

  Stretnutie absolventov filozofie

  Cez víkend sme v budove fakulty privítali našich absolventov.
  Úspešne zosúlaďujeme študijné programy s európskymi štandardmi

  Úspešne zosúlaďujeme študijné programy s európskymi štandardmi

  Takmer všetky študijné programy, ktoré budeme na FF KU ponúkať od septembra 2022, sú už zosúladené.
  Zdokonaľovanie zručností doktorandov

  Zdokonaľovanie zručností doktorandov

  Takmer dvadsať doktorandov zo štyroch krajín sa zúčastnilo programu zameraného na rozvoj ich zručností v oblasti publikačnej činnosti a príprave projektov.
  Prvé stretnutie grantového tímu VEGA Podoby a funkcie minimalizmu v súčasnej slovenskej poézii

  Prvé stretnutie grantového tímu VEGA Podoby a funkcie minimalizmu v súčasnej slovenskej poézii

  Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU realizuje projekt o minimalizme v slovenskej poézii.
  PROMÓCIE NA FF KU

  PROMÓCIE NA FF KU

  Sme počúvaní a cítime sa potrební, hovoria Ukrajinci o efekte kurzu slovenčiny na KU v Ružomberku

  Sme počúvaní a cítime sa potrební, hovoria Ukrajinci o efekte kurzu slovenčiny na KU v Ružomberku

  Katolícka univerzita realizuje od začiatku apríla 2022 kurzy slovenského jazyka pre utečencov a odídencov z Ukrajiny.
  Vyšlo nové číslo časopisu Kultúrne dejiny

  Vyšlo nové číslo časopisu Kultúrne dejiny

  Prečítajte si príspevky v aktuálnom čísle Kultúrnych dejín!
  Boli udelené Ceny dekana FF KU v Ružomberku za rok 2021

  Boli udelené Ceny dekana FF KU v Ružomberku za rok 2021

  V letnom semestri sa už pravidelne udeľujú ceny dekana za aktivity realizované v predchádzajúcom kalendárnom roku.
  Návšteva stredoškolákov z Prešova

  Návšteva stredoškolákov z Prešova

  Na pôde fakulty ponúkame popularizačné prednášky a prehliadky kampusu pre stredoškolákov z blízkeho i vzdialeného okolia.
  Úspešný projekt o pojmovom relativizme

  Úspešný projekt o pojmovom relativizme

  Projekt Pojmový relativizmus v súčasnej filozofii: vymedzenie, limity a problémy bol zaradený medzi projekty s významnými výsledkami.
  O odolnosti vo večnom Ríme

  O odolnosti vo večnom Ríme

  Zástupcovia našej univerzity sa zúčastnili na workshope Building Resilience into Leadership, ktorý zorganizoval Nanovic Institute for European Studies.
  Preklad oceňovanej autorky

  Preklad oceňovanej autorky

  Vyučujúcej z Katedry germanistiky FF KU Paulíne Šedíkovej Čuhovej v týchto dňoch vychádza nový preklad gruzínsko-nemeckej autorky Nino Haratischwili Môj nežný blíženec (Inaque 2022).
  Blíži sa uzávierka na prihlášky na magisterské štúdium

  Blíži sa uzávierka na prihlášky na magisterské štúdium

  Termín podania prihlášok na všetky magisterské študijné programy uskutočňované na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku je stanovený na 16. mája 2022.
  Інформація для студентів ВНЗ, які прибувають в зв’язку з війною в Україні

  Інформація для студентів ВНЗ, які прибувають в зв’язку з війною в Україні

  Католицький університет в Ружомберку надає можливість продовжити навчання студентам з України.
  Stredoškoláci ukázali, že kreativita nepozná hranice

  Stredoškoláci ukázali, že kreativita nepozná hranice

  Ocenení v celoslovenskej mediálnej súťaži MEDart si z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity (FF KU) v Ružomberku okrem krásnych vecných cien odnášajú aj...
  Literárne KUpé bolo plné kníh a čitateľov

  Literárne KUpé bolo plné kníh a čitateľov

  V rámci ďalšieho ročníka UNIUM sa uskutočnili aj zaujímavé podujatia o literatúre.
  Voľby do Študentskej rady vysokých škôl na KU v Ružomberku

  Voľby do Študentskej rady vysokých škôl na KU v Ružomberku

  Pripomíname, že 5. mája 2022 medzi 9:00 a 14:00 sa uskutočnia Voľby do Študentskej rady vysokých škôl na KU v Ružomberku.
  K Veľkej noci

  K Veľkej noci

  Ponuka bakalárskeho štúdia

  Ponuka bakalárskeho štúdia

  Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku realizuje zaujímavé a atraktívne bakalárske študijné programy pre záujemcov o učiteľstvo či oblasti humanitných...
  Nová mozaika zo života fakulty

  Nová mozaika zo života fakulty

  Prečítajte si tradičný občasník o ľuďoch a dianí na fakulte.