Odborník na internetové závislosti Juraj Holdoš v Postoji

  Odborník na internetové závislosti Juraj Holdoš v Postoji

  Vyučujúci z našej katedry psychológie poskytol rozhovor aj o internetovej závislosti detí.
  Informácia o letnom semestri 2021/2022

  Informácia o letnom semestri 2021/2022

  Sme radi, že výučbové obdobie nového semestra môžeme realizovať prezenčne v Ružomberku.
  Naša absolventka psychológie finalistkou kategórie Mladý talent poradenstva

  Naša absolventka psychológie finalistkou kategórie Mladý talent poradenstva

  Medzi finalistkami Osobnosti poradenstva je aj naša absolventka psychológie Mgr. Barbora Molčanová.
  Mesto Ružomberok ocenilo aj našu študentku

  Mesto Ružomberok ocenilo aj našu študentku

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva mesto Ružomberok ocenilo študentov za mimoriadne výsledky a aktivity za predchádzajúci akademický rok.
  Vianočný príhovor dekana fakulty

  Vianočný príhovor dekana fakulty

  Prečítajte si príhovor dekana Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.
  Tradičná konferencia doktorandov

  Tradičná konferencia doktorandov

  Na našej fakulte sa v decembri uskutočnila tradičná konferencia doktorandov.
  Nová kniha vyučujúceho z katedry germanistiky

  Nová kniha vyučujúceho z katedry germanistiky

  Juraj Dvorský publikoval monografiu o diele Christy Wolfovej.
  Nový preklad našej vyučujúcej

  Nový preklad našej vyučujúcej

  Činorodá prekladateľka z katedry germanistiky sa môže pochváliť novým prekladom.
  Štipendiá pre šikovných študentov

  Štipendiá pre šikovných študentov

  Opäť finančne podporujeme šikovných študentov s výbornými výsledkami.
  Nová kniha z filozofie náboženstva na katedre filozofie

  Nová kniha z filozofie náboženstva na katedre filozofie

  Ján Hrkút vo svojej monografii komplexne analyzuje tému prosebnej modlitby a obhajuje jej zmysluplnosť.
  Nové číslo časopisu Kultúrne dejiny

  Nové číslo časopisu Kultúrne dejiny

  Prečítajte si príspevky v novom čísle Kultúrnych dejín!
  Nová kniha o jazyku

  Nová kniha o jazyku

  Náš vyučujúci z katedry filozofie práve vydal novú monografiu o Aristotelovej koncepcii jazyka.
  Návštevy zo stredných škôl

  Návštevy zo stredných škôl

  Počas posledných dní sme na našej fakulte privítali viacero návštev zo stredných škôl.
  Pozvaná prednáška nášho absolventa

  Pozvaná prednáška nášho absolventa

  V novembri sme na pozvanej prednáške privítali nášho absolventa učiteľstva filozofie a histórie.
  Na Filozofickej fakulte KU sa rozbieha druhá fáza medzinárodného výskumného projektu Faith and Freedom

  Na Filozofickej fakulte KU sa rozbieha druhá fáza medzinárodného výskumného projektu Faith and Freedom

  Úspešne sme zavŕšili účasť na prvej fáze medzinárodného výskumného projektu a pokračujeme ďalej.
  Protest proti novele vysokoškolského zákona

  Protest proti novele vysokoškolského zákona

  Filozofická fakulta KU podporuje zachovanie akademickej samosprávy vysokých škôl na Slovensku a nesúhlasí s novelou vysokoškolského zákona.
  Priebeh výučby od 15. 11. 2021 do konca výučbovej časti zimného semestra

  Priebeh výučby od 15. 11. 2021 do konca výučbovej časti zimného semestra

  Prečítajte si informácie o spôsobe realizácie výučby do konca výučbového obdobia v zimnom semestri.
  Zapojte sa do aktivity Albertus Magnus!

  Zapojte sa do aktivity Albertus Magnus!

  Študenti FF KU majú každý rok príležitosť zapojiť sa do študentskej vedeckej a odbornej činnosti.
  Filozofická fakulta KU vo svetle dotazníkov

  Filozofická fakulta KU vo svetle dotazníkov

  Na našej fakulte sa pravidelne realizuje viacero študentských a absolventských hodnotení, ktoré sú zväčša zamerané na kvalitu výučby. Teší nás, že aj v poslednom období študenti...
  Priebeh výučby od 3. 11. 2021 do odvolania

  Priebeh výučby od 3. 11. 2021 do odvolania

  V súlade s rozhodnutím rektora FF KU prechádza na dištančnú výučbu až do odvolania.