Udržateľný rozvoj vo vzdelávacom procese: Krok za krokom v odbornej problematike

  Publikácia bola vydaná s podporou KEGA 018KU-4/2021

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:RNDr. Mária Balážová, PhD., doc. RNDr. Michal Baláž, PhD., MVDr. Gabriela Hrkľová, PhD., RNDr. Ivana Tomčíková, PhD., Ing. Dana Blahútová, PhD., Ing. Jozef Macko, PhD.
  Ďalší autori:Eva Záhorská, Jana Ciceková
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2024
  ISBN:978-80-561-1094-2
  Publikácia na stiahnutie: balazova_udrzatelny_rozvoj_vo_vzdel_procese_compressed.pdf (18.74M)
  Udržateľný rozvoj vo vzdelávacom procese: Krok za krokom v odbornej problematike