Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Univerzitný docent
  Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra histórie

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: F 306
  Telefón:
  Email: vladimir.olejnik@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Štvrtok
  10:00 - 12:00

  Konzultácie sú možné aj kedykoľvek po vzájomnej dohode.

  ResearchGateAcademia.eduGoogle Scholar

  Oznamujem poslucháčom predmetov Základy archívnictva a Všeobecné dejiny 2, že prednášky ani semináre sa dňa 4. 10. 2023 neuskutočnia z dôvodu účasti vyučujúceho na konferencii.
  Ďakujem za pochopenie a prajem Vám príjemne a užitočne strávený čas. Ergo: samoštúdiom a čítaním odporúčanej literatúry.