Informácie o výsledku výberového konania vyhláseného 8.6.2023 na funkčné miesto docenta pre odbor filozofia (12.)

  Zoznam členov výberovej komisie:

  prof. Dr. Phil.fac. Theol. Peter Volek

  prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.

  doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  prof. Michal Chabada, PhD.

  Mgr. Ján Hrkút, PhD.

  Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť: odbor filozofia (12)

  Počet uchádzačov: 1