Informácie o výsledku výberového konania vyhláseného 7.7.2023 na funkčné miesto docenta pre odbor filológia (11.) so zameraním na anglický jazyk a literatúru

  Zoznam členov výberovej komisie:

  prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.

  prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

  doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD.

  PaedDr. Katarína Labudová, PhD.

  Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť: odbor filológia (11.) so zameraním na anglický jazyk a literatúru

  Počet uchádzačov: 2