Informácie o výsledku výberového konania vyhláseného 6.6.2023 na funkčné miesto lektora pre odbor filológia (11.) so zameraním na výučbu anglickej lingvistiky a didaktiky

  Zoznam členov výberovej komisie:

  Mgr. Miroslav Hutka, PhD.

  prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.

  doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD.

  Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť: odbor filológia (11.) so zameraním na výučbu anglickej lingvistiky a didaktiky

  Počet uchádzačov: 1