Informácie o výsledku výberového konania vyhláseného 6.6.2023 na funkčné miesto profesora pre odbor historické vedy (15.) so zameraním na cirkevné dejiny a paleografiu

  Zoznam členov výberovej komisie:

  prof. Dr. Phil. fac. Theol. Peter Volek

  prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.

  Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.

  prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.

  prof. ThDr. Peter Šturák, PhD.

   

  Údaje uchádzačov podľa § 77, ods. 8, písm. b) zákona o vysokých školách

  Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť: odbor historické vedy (15.) so zameraním na cirkevné dejiny a paleografiu

  Počet uchádzačov: 1