Informácie o výsledku výberového konania vyhláseného 18.4.2023 na funkčné miesto profesora/profesorky pre odbor filológia

  Zoznam členov výberovej komisie:

  prof. Dr. Phil. fac. Theol. Peter Volek

  prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.

  prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.

  prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

  Údaje uchádzačov podľa § 77, ods. 8, písm. b) zákona o vysokých školách

  Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť: filológia (11) so zameraním na anglický jazyk aliteratúru

  Počet uchádzačov: 1