Informácie o výsledku výberového konania vyhláseného 6.6.2023 na funkčné miesto lektora pre odbor učiteľstvo a pedagogické vedy (38.) so zameraním na metodiku pedagogickej praxe

  Zoznam členov výberovej komisie:

  Mgr. Miroslav Hutka, PhD.

  prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.

  Mgr. Jela Kehoe, PhD.

  Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť: odbor učiteľstvo a pedagogické vedy (38.) so zameraním na metodiku pedagogickej praxe,

  Počet uchádzačov: 1