Informácie o výsledku výberového konania vyhláseného 18.4.2023 na funkčné miesto profesora/profesorky pre odbor psychológia

  Zoznam členov výberovej komisie:

  prof. Dr. Phil. fac. Theol. Peter Volek

  prof. PhDr. Marián Špajdel, PhD.  

  doc. Mgr. Peter Babinčák, PhD.  

  prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.  

  prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.

   

  Údaje uchádzačov podľa § 77, ods. 8, písm. b) zákona o vysokých školách

  Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť: odbor psychológia (32) so zameraním na kvalitatívnu metodológiu

  Počet uchádzačov: 1