Informácie o výsledku výberového konania vyhláseného 1.3.2024 na funkčné miesto docenta  pre odbor filológia (11.) so zameraním na slovenskú literatúru

  Zoznam členov výberovej komisie:
  prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.
  prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
  prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.
  prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
  doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.

  Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť: filológia (11.) so zameraním na slovenskú literatúru

  Počet uchádzačov: 1