Informácie o výsledku výberového konania vyhláseného 12.6.2023 na funkčné miesto docenta pre odbor historické vedy (15.) so zameraním na obdobie ranného novoveku a dejiny spišskej diecézy a regiónu

  Zoznam členov výberovej komisie:

  prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  doc. Mgr. Marek Babic, PhD.

  PhDr. Michal Marták, PhD.

  prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.

  prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.

  Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť: odbor historické vedy (15.) so zameraním na obdobie ranného novoveku a dejiny spišskej diecézy a regiónu

  Počet uchádzačov: 1