Na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku sa aktuálne realizujú doktorandské študijné programy

•   história
•   systematická filozofia
•   teória a dejiny žurnalistiky

Prijímacie konanie sa vypisuje zvyčajne v priebehu marca, najneskôr dva mesiace pred posledným dňom podania prihlášok. Termín podania prihlášok býva do konca mája a prijímacia skúška sa zvykne konať v júni.

Informácie o prijímacom konaní pre doktorandské študijné programy uskutočňované v akademickom roku 2021/2022 nájdete TU.