Na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku sa aktuálne realizujú doktorandské študijné programy

    •   história
    •   systematická filozofia
    •   teória a dejiny žurnalistiky

    Prijímacie konanie sa vypisuje zvyčajne v priebehu marca, najneskôr dva mesiace pred posledným dňom podania prihlášok. Termín podania prihlášok býva do konca mája a prijímacia skúška sa zvykne konať v júni.

    Informácie o prijímacom konaní pre doktorandské študijné programy uskutočňované v akademickom roku 2022/2023 nájdete TU.