Štúdium sa zameriava na rozvíjanie schopnosti pre samostatný vedecký výskum v oblasti historických a humanitných vied. Študenti s vedení k schopnosti riešiť zložité výskumné problémy, aktívne a tvorivo navrhovať, spracovávať i posudzovať vedecké projekty doma i v zahraničí. Sú vedení k schopnosti samostatne formulovať vedecký problém, ktorý dokážu na základe výskumu objektívne a logicky prezentovať.

    Uplatnenie: vedecké inštitúcie, kultúra, pamiatková ochrana, mimovládne organizácie

    Informácie o prijímacom konaní pre doktorandské študijné programy uskutočňované v akademickom roku 2023/2024 nájdete TU.