Informácie o výsledku výberového konania vyhláseného 18.4.2023 na funkčné miesto docenta/docentky pre odbor psychológia

  Zoznam členov výberovej komisie:

  prof. Dr. Phil. fac. Theol. Peter Volek

  doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.

  prof. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

  doc. Mgr. Peter Babinčák, PhD.

  Mgr. Juraj Holdoš, PhD.

   

  Údaje uchádzačov podľa § 77, ods. 8, písm. b) zákona o vysokých školách

  Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť: odbor psychológia (32) so zameraním na metodológiu psychológie

  Počet uchádzačov: 1