Od akademického roka 2024/2025 pripravujeme program učiteľstvo náuky o spoločnosti a filozofie.

    Bližšie informácie Vám poskytne p. Alena Chylová na tel. č. +421 918 722 013 alebo elektronicky alena.chylova@ku.sk.