Informácie o výsledku výberového konania vyhláseného 6.6.2023 na funkčné miesto asistenta pre odbor mediálne a komunikačné štúdiá (23.) so zameraním na televíznu tvorbu, regionálnu a športovú žurnalistiku

  Zoznam členov výberovej komisie:

  Mgr. Miroslav Hutka, PhD.

  Prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.

  doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.

  Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť: odbor mediálne a komunikačné štúdiá (23.) so zameraním na televíznu tvorbu, regionálnu a športovú žurnalistiku

  Počet uchádzačov: 1