On What There Is: Varieties of Realism

  Analýza rozličných podôb realizmu a antirealizmu v oblastiach filozofie vedy, jazyka, mysle, literatúry a vo filozofii histórie.

  Informácie o projekte

  Zadávateľ:Metanexus Institute, John Templeton Foundation
  Číslo projektu:ID#15637
  Doba riešenia projektu:1. Sept 2011 - 31. Aug 2014
  Vedúci projektu:N/A
  Spoluriešitelia:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD., Mgr. Ján Hrkút, PhD., doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD., PaedDr. Katarína Labudová, PhD., doc. Mgr. et Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD., prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  Ďalší spoluriešitelia:

  Ladislav Kvasz, Martin Schmidt, Michal Šedík, Miloš Taliga,

  Zahraničný projekt:áno