Publikačná činnosť

  Publikačná činnosť

  Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov na PF KU sú na stránke univerzitnej knižnice v časti publikačná činnosť.

  Databáza publikačnej činnosti pracovníkov Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Systém Evidencie publikačnej a umeleckej činnosti slúži na:

  • zber údajov o publikačnej a umeleckej činnosti zamestnancov a interných doktorandov KU a ohlasov na ich publikačnú a umeleckú činnosť
  • generovanie výstupov publikačnej činnosti

  Počet nájdených publikácií: 169

  Biomechanika basketbalovej streľby

  Autor/Kolektív:Peter Mačura
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-244-2081-3
  Stiahnuť publikáciu

  Biomechanika basketbalovej streľby

  Innowacje w badaniach biologicznych

  Autor/Kolektív:Stollárová N
  Rok vydania:2007

  ​Spišský graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426 = Graduale scepusiense Georgii de Kesmark anni 1426

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD., prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD., doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2006
  ISBN:80-8084-053-9

  ​Spišský graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426 = Graduale scepusiense Georgii de Kesmark anni 1426

  Moderné trendy vo výučbe : kooperatívny spôsob výučby 2: aktivity zamerané na nácvik kooperatívneho správania

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2006
  ISBN:80-8084-074-1

  Moderné trendy vo výučbe : kooperatívny spôsob výučby 2: aktivity zamerané na nácvik kooperatívneho správania

  Teória a didaktika športovej špecializácie 1 – 6 BASKETBAL

  Autor/Kolektív:Peter Mačura
  Rok vydania:2005
  ISBN:80-89197-36-1
  Stiahnuť publikáciu

  Teória a didaktika športovej špecializácie 1 – 6 BASKETBAL

  Anglicko - slovenský basketbalový slovník 2005

  Autor/Kolektív:Peter Mačura
  Rok vydania:2005
  ISBN:80-89197-32-9
  Stiahnuť publikáciu

  Anglicko - slovenský basketbalový slovník 2005

  Slovensko-anglický basketbalový slovník

  Autor/Kolektív:Peter Mačura
  Rok vydania:2004
  ISBN:80-89197-16-7
  Stiahnuť publikáciu

  Slovensko-anglický basketbalový slovník
  UČEBNÉ OSNOVY ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY V BASKETBALE pre športové triedy základných škôl
  Analýza súčasného stavu mediálnej výchovy u detí mladšieho školského veku