Mgr. Ivan Koniar, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, študijný poradca pre bakalárske študijné programy, Odborný asistent
  Mgr. Ivan Koniar, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra filozofie

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421918 722 067
  Email: ivan.koniar@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  14:30 - 15:30
  Streda
  14:00 - 15:00

  WOS ResearcherSCOPUS

  Profesijná charakteristika

   

  VZDELANIE

  ______________________________________________________________________________

  Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, 2008

  ▪          PhD. štúdium v odbore Systematická filozofia

   

  Fakulta Humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 2004

  ▪          Magisterské štúdium v odbore História a Filozofia

   

  Doplňujúce vzdelanie

  City University of Seatle, Bratislava, 2005

  ▪          Intensive English Program

   

  PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

  ______________________________________________________________________________

  Odborný asistent, Katedra Politológie, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, 2008 - 

   

  Prodekan pre vedu a doktorandské štúdium, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, 2012-2015

   

  OBLASTI PROFESIJNÉHO ZÁUJMU 

  ______________________________________________________________________________

  morálne problémy použitia vojenskej sily, tradícia spravodlivej vojny, politická filozofia a dejiny politického myslenia