Výskum

  Počet nájdených projektov: 6

  Literárne podoby migrácie.

  Číslo projektu:VEGA 1/0157/17 Doba riešenia projektu:30. Nov -0001 - 30. Nov -0001
  Vedúci projektu:Mgr. Martina Kubealaková, PhD.

  Naratívny realizmus a konštruktivizmus

  Číslo projektu:VEGA 1/01721 Doba riešenia projektu:30. Nov -0001 - 30. Nov -0001
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  - grantový projekt Naratívny realizmus a konštruktivizmus, VEGA 1/017211 (2011-2013), spoluriešiteľ, vedúci projektu: doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD

  Narratologies č. 2828-3 (2011-2013)

  Číslo projektu:č. 2828-3 Doba riešenia projektu:30. Nov -0001 - 30. Nov -0001
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  Neviditeľné postavy. Fikcionalizácia prekladu a tlmočenia v umeleckej literatúre

  Číslo projektu:VEGA 1/0200/21 Doba riešenia projektu:30. Nov -0001 - 30. Nov -0001
  Vedúci projektu:Mgr. Paulína Šedíková Čuhová, PhD.

  Nuda a ľahostajnosť ako prejavy strachu a úzkosti v súčasnej dobe

  Číslo projektu:VEGA 1/0043/20 Doba riešenia projektu:30. Nov -0001 - 30. Nov -0001
  Vedúci projektu:Mgr. Eva Pršová, PhD.

  Problematika faktuálneho naratívu

  Číslo projektu:VEGA 1/0830/15 Doba riešenia projektu:30. Nov -0001 - 30. Nov -0001
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.