Informácie o výsledku výberového konania vyhláseného 6. 5. 2024 na 1 funkčného miesta docenta pre odbor filológia (11.) so zameraním na anglofónnu literatúru

  Zoznam členov výberovej komisie:
  prof. Mgr. Terézia Rončáková, PhD.
  prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.
  prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
  doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  PaedDr. Katarína Labudová, PhD.

  Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť: filológia (11.)

  Počet uchádzačov: 1