Informácie o výsledku výberového konania vyhláseného 6. 5. 2024 na 2 funkčné miesta docentov pre odbor filozofia (12.).

  Zoznam členov výberovej komisie:
  prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. 
  prof. Michal Chabada, PhD.
  Mgr. Ján Hrkút, PHD.
  doc. Mgr. et Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.

  Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť: filozofia (12.)

  Počet uchádzačov: 2