Informácie o výsledku výberového konania vyhláseného 6. 5. 2024 na 1 funkčného miesta docenta pre odbor historické vedy (15.)

  Zoznam členov výberovej komisie:
  doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
  prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.
  Mgr. Miroslav Hutka, PhD.
  doc. Mgr. Marek Babic, PhD.

  Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť: historické vedy (15.)

  Počet uchádzačov: 1