Webinár vydavateľstva Springer Nature

    Pozývame na webinár vydavateľstva Springer Nature, ktorý sa koná 18. júna od 12.30 do 14.00.
    Webinár vydavateľstva Springer Nature