Edita Steinová v knižných novinkách

    Dňa 26. apríla 2016 sa o 15:30 uskutoční v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku prezentácia dvoch knižných noviniek týkajúcich sa sv. Edity Steinovej (1891-1942), židovky, karmelitánky, mučeníčky, spolupatrónky Európy.
    Začiatok (dátum, čas):12. 7. 2021, 17:26
    Koniec (dátum, čas):19. 7. 2021, 17:26