JERZY PIWOWARSKI/Jasnogórskie spotkania

    Výstava fotografií Jerzyho Piwowarskieho približuje diela vytvorené v rokoch 2010, 2011 a 2021 pred Nanebovzatím Panny Márie a sviatkom Matky Božej Częstochowskej.
    Začiatok (dátum, čas):21. 9. 2021, 10:00
    Koniec (dátum, čas):4. 10. 2021, 15:00
    Usporiadateľ:Univerzitná knižnica