Leonardo Da Vinci

    Katedra cudzích jazykov Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku pozýva na vernisáž výstavy.
    Začiatok (dátum, čas):16. 5. 2023, 11:00
    Koniec (dátum, čas):30. 6. 2023, 15:00