Profil výskumníka – vedecký vplyv a komunikácia

  Pozývame na prednášku S. Hudecovej.
  Profil výskumníka – vedecký vplyv a komunikácia
  Začiatok (dátum, čas):10. 10. 2023, 10:00
  Koniec (dátum, čas):10. 10. 2023, 11:30

  Na podujatie nie je potrebná registrácia vopred.

   

  Link na živé vysielanie.

   

  Zverejnite svoje poznatky a zostaňte v spojení so svetom vedy. Vytvorte a spravujte svoj profil výskumníka, cielene budujte a prezentujte vlastné výskumné aktivity, publikácie, ocenenia, recenznú a redakčnú činnosť, nadväzujte nové prospešné kontakty. Získate prehľad o odozve na vlastnú prácu v kontexte medzinárodného spoločenstva výskumníkov. Zosúlaďte tieto aktivity s novými možnosťami v prístupe k elektronickým profilom výskumníkov.

   

  Premyslené budovanie vlastného profilu v súlade s aktuálnymi požiadavkami na hodnotenie úspešného výskumníka prispieva ku komplexnému budovaniu kariéry každého vedca.