Harmonogram poskytovania služieb UK KU

    UK KU bude OTVORENÁ do 21. 12. vrátane, v čase od 10.00 do 15.00 hod. ZATVORENÁ bude od 22. 12. 2021 do 9. 1. 2022. Otvoríme opäť 10. 1. 2022 v čase od 10.00 do 15.00 hod. Sankcie nebudú účtované v termíne od 22. 12. 2021 do 10. 1. 2022 vrátane. Knihy môžete vrátiť aj prostredníctvom biblioboxov.
    Harmonogram poskytovania služieb UK KU

    Nakoľko je UK KU súčasťou VŠ bez právnej subjektivity, môže ju navštíviť študent na ceste do VŠ, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy v režime OTP. Vstup do budovy bude umožnený po preukázaní sa potrebným dokladom pri výpožičnom pulte. Pobyt v priestoroch bude umožnený na nevyhnutne potrebný čas v súvislosti so zabezpečením študijnej literatúry, za dodržania všetkých platných protiepidemických opatrení.  Rovnako sme vám k dispozícii aj prostredníctvom kontaktov zverejnených na našom webe.