Prírastky kníh v UK KU počas augusta 2022

    Prinášame prehľad prírastkov nových titulov na pracoviskách UK KU v Ružomberku a v Košiciach počas augusta 2022.
    Prírastky kníh v UK KU počas augusta 2022