Prírastky kníh v UK KU počas októbra 2022

    Prinášame prehľad prírastkov nových titulov na pracoviskách UK KU v Ružomberku a v Košiciach v októbri 2022.
    Prírastky kníh v UK KU počas októbra 2022